prawo & finanse

Dynamika zmian w otaczającym nas środowisku wywiera olbrzymi wpływ na przepisy, które wpływają na nasze życie zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Prowadzenie działalności gospodarczej oznacza często konieczność nawiązywania i utrzymywania międzynarodowych kontaktów.

Na poziomie międzynarodowym informacja to jeden z najważniejszych elementów przewagi konkurencyjnej w sferze finansowej, z jej złożonym systemem zależności pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych odbiorców, oferujemy tłumaczenia zarówno tekstów prawnych, jak i ekonomicznych. Podejmiemy się tłumaczeń z zakresu prawa handlowego, regulacji z kodeksu cywilnego, dokumentów powstałych na podstawie przepisów prawa czy też wszelkiej dokumentacji prawnej w postaci umów. Koncentrujemy się na przetwarzaniu informacji tak, aby była ona czytelna od strony językowej. Międzynarodowe standardy dokumentacji finansowej, zestawienia, wyceny, oferty, umowy – to dokumenty, w których jakość tłumaczenia jest szczególnie ważna, ponieważ nie tylko wpływa na dalsze procesy, ale świadczy również o poziomie organizacji. Firma lidolang zapewnia w pełni profesjonalną obsługę projektów tłumaczeniowych. Wyróżnia nas wysoka jakość tłumaczeń, którą jesteśmy w stanie zapewnić dzięki wieloletniej współpracy z licznymi podmiotami prawnymi i finansowymi w kilkunastu krajach. Prowadzisz działalność w środowisku międzynarodowym i potrzebujesz profesjonalnego tłumaczenia dokumentacji? Zapraszamy!

Liczba
zaangażowanych
tłumaczy specjalistów

60

Liczba
zrealizowanych
projektów

50000

Liczba
stałych klientów

13

Na świecie,
wg danych ONZ,
istnieje

180
walut narodowych