handel elektroniczny & internet

80% Europejczyków korzysta z Internetu co najmniej raz dziennie, a co trzeci Polak dokonuje zakupów właśnie przez Internet. Dostęp do szerokiego asortymentu i najnowszych ofert skłania konsumentów do poszukiwania produktów poza granicami swojego kraju; jako że Internet jest do tego doskonałym narzędziem, handel elektroniczny nabiera coraz większego znaczenia.

Teksty tłumaczone przez lidolang pomagają nie tylko w komunikacji między przedsiębiorstwem a konsumentem, ale także w relacji B2B. Umożliwiają one m.in. zawieranie transakcji w ramach handlu elektronicznego i pomagają w nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych oraz budowaniu relacji. Istotnym elementem promocji są strony internetowe. 10 lat temu zaledwie co druga firma miała swoją własną stronę internetową; dziś tylko co czwarta firma takiej strony nie posiada. Tłumacząc strony i materiały reklamowe, pomagamy zaistnieć przedsiębiorstwom na rynku międzynarodowym, co bezpośrednio przyczynia się do wzmocnienia ich pozycji.

Średnia liczba
zrealizowanych
projektów

80

Liczba
kombinacji
językowych

5

Liczba
tłumaczonych
słów w miesiącu

85000

Liczba osób
kupujących
on-line w 2014 r.

1 mld